Senast föregående Evenemang

Vårkonsert 2023

Engelska kyrkan Dag Hammerskiöldsv 14, Stockholm

Välkomna till Vårkonsert 2023 med temat Sång och sångglädje,  där vi sjunger in såväl Stockholms Kulturnatt som den kommande sång och dansfestival i Lettland om drygt 2 månader där nästan