Stockholms Lettiska Kör

Stockholms lettiska kör är en blandad kör med drygt 60 sångare vilka stolt för vidare det lettiska kulturarvet genom att framföra lettiska musik, från folkmusik till nyskrivet via klassiker. Många har förälder/föräldrar alternativt far- och/eller morföräldrar som flydde till Sverige under andra världskrigets slut, andra har flyttat hit senare.  

Stöd körens verksamhet med ett bidrag antingen via swish 123 468 06 58 eller
pg 22 72 60 – 7. Alla bidrag välkomnas tacksamt då körens verksamhet helt finansieras av medlemmarna samt enskilda bidrag. 


Den 14 juni 2024 kl 17.30 i Finska kyrkan, Slottsbacken, välkomnar vi alla till en minnesgudtjänst över 1941 års massdeportationer från de Baltiska länderna. Denna dag minns vi att fler än 15 400 letter deporterades till Sibirien av Sovjet. 

På Gudstjänsten deltar präster och musik från Estland, Lettland och Litauen. Stockholms Lettiska Kör deltar med två sånger – Kad nakts / När det är natt (Janis Zalitis) och Gaisma Aust! / Ljuset kommer! (Erik Esenvalds) 

Stockholms Lettiska Kör välkomnar främst manliga sångare att ansluta sig. Kören har redan en gedigen manlig sektion men önskar utöka den ytterligare. 

Viss sångerfarenhet önskas samt någon anknytning till Lettland. Repetitionerna äger rum på lettiska men medsångare hjälper till med översättningar om språkkunskaperna inte riktigt hänger med.

Repetitionerna äger rum måndagar kl 18.00 – 20.00 i Finska kyrkans församlingssal, Gamla Stan, Slottsbacken. 

Innan du kommer till repetition, vänligen kontakta kören på stokholmas.latviesu.koris@gmail.com eller ta kontakt med körens dirigent, Gaida Rulle.