Om oss

Stockholms lettiska kör har i över 70 år varit en samlingspunkt för körsångare som tillsammans vårdar och upprätthåller den lettiska körmusiktraditionen utanför Lettland. Varje måndag träffas sångarna i denna blandade kör på körövning kl. 18.30-20.30 i Finska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Det är för närvarande ca 70 aktiva körsångare som är med. Kören sjunger på olika lettiska och baltiska evenemang i Sverige, Lettland och andra länder.
Kören har medverkat i flera olika evenemang för att högtidlighålla Lettlands 100-årsjubileum. Det första var kantaten ”Gud, din jord står i brand” (Dievs, Tava zeme deg) den 25 mars 2017 tillsammans med Lettlands universitets akademiska kör och dess dirigent professor Juris Kļaviņš. Senare under 2017 deltog kören i Europeiska lettiska sångfestivalen i Esslingen i Tyskland. Dessutom var Stockholms lettiska kör en av de lettiska körer som deltog i Nordeuropeiska regionala kulturfestivalen inom ramen för Lettlands 100-årsjubileum.
Verksamhet under 2019
Kören medverkade med flera framträdanden i det lettiska föreningslivet i Stockholm och genomförde
också en sånghelg tillsammans med kören ”Lai Top” från Ļaudona i Lettland. Körens dirigent Jānis
Trūps arbetade med båda körerna under helgen. Stokholms lettiska kör medverkade sedan under 13-
16 juni i Europeiska lettiska kulturfestivalen i Dublin, Irland. Kören deltog i generalrepetitionen,
festtåget och avslutningskonserten på Smithfield Square. I juli hölls den 15:e Lettiska sång- och
dansfestivalen i Toronto, Kanada och några sångare från Stockholms kör deltog i festivalens
avslutningskonsert den 6 juli. Precis som tidigare år deltog kören i Baltikumdagen och medverkade i
programmet vid firandet av Lettlands nationaldag. Den 18 november högtidlighölls Lettland som
varje år med en gudstjänst, där kören framförde några sånger. Som avslutning på året anordnade
kören en julfest med körsång och allsång tilsammans med Stockholms lettiska skola.

Vår dirigent 2016 - 2020

Från 2016 till 2020 led kören av Sandra Leja Bojsten. Sandra inledde sin musikaliska bana i Rojas kommunala musikskola. Sedan följde studier på musiklinjen i Ventspils folkhögskola. När Sandra avslutat de studierna började hon arbeta i kommunala musikskolan i Roja och sjöng i Rojas kör som leddes av Jānis Kivils. Parallellt med arbetet började Sandra studera på Jāzeps Vītols musikaliska akademi för professor Arvīds Platpers.


Under Sandras ledning har kören medverkat vid åtskilliga gudstjänster och årligen på Baltikumdagen.
En av de mest minnesvärda händelserna i körens historia, såväl för kören som för Sandra som körledare, var att delta i 2018 års sångfestival i Riga. Det var så många som 70 av körens sångare som deltog.
Sandras ordinarie yrkesutövning är arbetet som pianolärare i Nacka musikskola.

Tidigare dirigenter:
Teodors Reiters,
Leons Reiters,
Arvids Noritis,
Andris Vitolins,
Liga Pukite,
Magdalena Kalnina,
Gaida Rulle
Sandra Leja Bojsten

Körens styrelse 2021
Ordförande / körens representant ZLA – Ingrida Leimanis
Konstnärlig ledare/dirigent – Gaida Rulle
Sekreterare – Inga Strante
Kassör / medlemsansvarig – Vija Kalnina Skogum
Kassörs medhjälpare – Astra Shakir
Informationsansvarig / medlemsansvarig – Dace Balode
Komunikation – Dzeneta Vocisa

Revisorer – Marcis Stals un Andris Rozenbachs

Just nu tar vi mycket gärna emot sångare som sjunger bas, baryton eller tenor. Om du är sopran eller alt, bör du också ha erfarenhet av sång /körsång.
Du är hjärtligt välkommen att skriva till oss så får du mer information. Kom och sjung med oss!

MEJLA TILL OSS
Tveka inte att skriva till oss om du har några frågor eller funderingar.
info@stokholmaskoris.se