Om oss

Stockholms lettiska kör har i över 70 år varit en samlingspunkt för körsångare som tillsammans vårdar och upprätthåller den lettiska körmusiktraditionen utanför Lettland. Varje måndag träffas sångarna i denna blandade kör på körövning kl. 18.30-20.30 i Finska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Det är för närvarande ca 70 aktiva körsångare som är med. Kören sjunger på olika lettiska och baltiska evenemang i Sverige, Lettland och andra länder.
Kören har medverkat i flera olika evenemang för att högtidlighålla Lettlands 100-årsjubileum. Det första var kantaten ”Gud, din jord står i brand” (Dievs, Tava zeme deg) den 25 mars 2017 tillsammans med Lettlands universitets akademiska kör och dess dirigent professor Juris Kļaviņš. Senare under 2017 deltog kören i Europeiska lettiska sångfestivalen i Esslingen i Tyskland. Dessutom var Stockholms lettiska kör en av de lettiska körer som deltog i Nordeuropeiska regionala kulturfestivalen inom ramen för Lettlands 100-årsjubileum.

Under 2019 kören medverkade med flera framträdanden i det lettiska föreningslivet i Stockholm och genomförde också en sånghelg tillsammans med kören ”Lai Top” från Ļaudona i Lettland. Körens dirigent Jānis Trūps arbetade med båda körerna under helgen. Stockholms lettiska kör medverkade sedan under 13 – 16 juni i Europeiska lettiska kulturfestivalen i Dublin, Irland. Kören deltog i generalrepetitionen, festtåget och avslutningskonserten på Smithfield Square. I juli hölls den 15:e Lettiska sång- och dansfestivalen i Toronto, Kanada och några sångare från Stockholms kör deltog i festivalens avslutningskonsert den 6 juli. Precis som tidigare år deltog kören i Baltikumdagen och medverkade i programmet vid firandet av Lettlands nationaldag. Den 18 november högtidlighölls Lettland som varje år med en gudstjänst, där kören framförde några sånger. Som avslutning på året anordnade kören en julfest med körsång och allsång tillsammans med Stockholms lettiska skola.

Vår dirigent 2020 – …
Vår dirigent 2016 – 2020
Vår dirigent 2020 – …

Gaida Rulle, född 1959 i Stockholm
Sedan 1983 (paus 1991-1999, samt 2016 – 2020) leds kören av Gaida Rulle vars föräldrar började sjunga i kören 1947 resp 1948. Uppträdde första gången på sångfestivalen i Hamburg 1964 (ungdomskonserten) och deltog sedan aktivt på samtliga efterföljande Europeiska lettiska sångfestivaler fram till 1989. Dirigerade ungdomsorkestern vid sångfestival i Münster 1984 och stora kören i Freiburg 1986, Münster 1987 och Helsingborg 1989. 

Hon grundade 1973 folkmusikensemblen Trideksnis tillsammans med två väninnor. Gaidas intressen omfattar sömmerska, väverska, brodös, mönsterkonstruktör, dirigent, men alltid valt att hålla dessa passioner vid sidan av det dagliga arbetet. Hon spelade från början piano men övergick allt mer till kokle och dirigering.

Vår dirigent 2016 – 2020

Från 2016 till 2020 led kören av Sandra Leja Bojsten. Sandra inledde sin musikaliska bana i Rojas kommunala musikskola. Sedan följde studier på musiklinjen i Ventspils folkhögskola. När Sandra avslutat de studierna började hon arbeta i kommunala musikskolan i Roja och sjöng i Rojas kör som leddes av Jānis Kivils. Parallellt med arbetet började Sandra studera på Jāzeps Vītols musikaliska akademi för professor Arvīds Platpers.

Under Sandras ledning har kören medverkat vid åtskilliga gudstjänster och årligen på Baltikumdagen.
En av de mest minnesvärda händelserna i körens historia, såväl för kören som för Sandra som körledare, var att delta i 2018 års sångfestival i Riga. Det var så många som 70 av körens sångare som deltog.
Sandras ordinarie yrkesutövning är arbetet som pianolärare i Nacka musikskola.

Tidigare dirigenter:
Teodors Reiters,
Leons Reiters,
Arvids Noritis,
Andris Vitolins,
Liga Pukite,
Magdalena Kalnina

Körens styrelse 2021

Ordförande – Inga Strante
Konstnärlig ledare/dirigent – Gaida Rulle
Sekreterare – Gints Vitols
Kassör – Astra Shakir
Medlemsansvarig – Dace Balode
Styrelsemedlem – Peteris Bigestans
Ansvarig för inventarium – Vija Kalnina Skogum

Revisorer – Marcis Stals un Andris Rozenbachs

Körens repetition sker en gång i veckan:
På måndagar kl. 18:30 – 20:30
I Finska Församlingshus, Slottsbacken 2C, Stockholm