Om oss

Stockholms lettiska kör har i över 70 år varit en samlingspunkt för körsångare som tillsammans vårdar och upprätthåller den lettiska körmusiktraditionen utanför Lettland. Varje måndag träffas sångarna i denna blandade kör på körövning kl. 18.30-20.30 i Finska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Det är för närvarande ca 70 aktiva körsångare som är med. Kören sjunger på olika lettiska och baltiska evenemang i Sverige, Lettland och andra länder.
Kören har medverkat i flera olika evenemang för att högtidlighålla Lettlands 100-årsjubileum. Det första var kantaten ”Gud, din jord står i brand” (Dievs, Tava zeme deg) den 25 mars 2017 tillsammans med Lettlands universitets akademiska kör och dess dirigent professor Juris Kļaviņš. Senare under 2017 deltog kören i Europeiska lettiska sångfestivalen i Esslingen i Tyskland. Dessutom var Stockholms lettiska kör en av de lettiska körer som deltog i Nordeuropeiska regionala kulturfestivalen inom ramen för Lettlands 100-årsjubileum.

Under 2019 kören medverkade med flera framträdanden i det lettiska föreningslivet i Stockholm och genomförde också en sånghelg tillsammans med kören ”Lai Top” från Ļaudona i Lettland. Körens dirigent Jānis Trūps arbetade med båda körerna under helgen. Stockholms lettiska kör medverkade sedan under 13 – 16 juni i Europeiska lettiska kulturfestivalen i Dublin, Irland. Kören deltog i generalrepetitionen, festtåget och avslutningskonserten på Smithfield Square. I juli hölls den 15:e Lettiska sång- och dansfestivalen i Toronto, Kanada och några sångare från Stockholms kör deltog i festivalens avslutningskonsert den 6 juli. Precis som tidigare år deltog kören i Baltikumdagen och medverkade i programmet vid firandet av Lettlands nationaldag. Den 18 november högtidlighölls Lettland som varje år med en gudstjänst, där kören framförde några sånger. Som avslutning på året anordnade kören en julfest med körsång och allsång tillsammans med Stockholms lettiska skola.

Tidigare dirigenter:
Teodors Reiters,
Leons Reiters,
Arvids Noritis,
Andris Vitolins,
Liga Pukite,
Magdalena Kalnina

Körens styrelse 2021

Ordförande – Inga Strante
Konstnärlig ledare/dirigent – Gaida Rulle
Sekreterare – Gints Vitols
Kassör – Astra Shakir
Medlemsansvarig – Dace Balode
Styrelsemedlem – Peteris Bigestans
Ansvarig för inventarium – Vija Kalnina Skogum

Revisorer – Marcis Stals un Andris Rozenbachs

Körens repetition sker en gång i veckan:
På måndagar kl. 18:30 – 20:30
I Finska Församlingshus, Slottsbacken 2C, Stockholm