Körens historia

Stockholms lettiska körs historia går tillbaka till 1944, då dirigent Teodors Reiters med sin son och ett hundratal andra lettiska flyktingar flydde över Östersjön till Gotland. De hamnade sedan i flyktingläger i Ålem, nära Kalmar. När Reiters sedan bosatte sig i Stockholm fullföljde han planerna på att bilda en lettisk kör.

Den första körövningen hölls den 22 maj 1945 med 18 lettiska körsångare och därmed hade Reiters kör återuppstått. Redan i augusti hade kören sin första konsert på Skansen.

Kören fortsatte att ge konserter men framförde även andlig musik.

Under 1947 studerade kören in ett omfattande program och åkte på turné i Sverige, Norge och Danmark.

I början av 1950-talet bestod kören av 77 sångare. Efter Teodors Reiters död 1954 leddes kören under en kort tid av hans son Leons. Kören fortsatte sedan sin verksamhet under ledning av Arvids Norītis, som bodde i Västerås och åkte till körövningarna i Stockholm varje vecka. Efter Norītis tog Andris Vītoliņš vid och efter honom blev Gaida Rulle körens dirigent.

Kören har varit verksam i snart 74 år och har deltagit i samtliga Europeiska lettiska sångfestivaler – i Hamburg, Hannover, Köln, London, Visby, Leeds, Münster och Helsingborg. Många körmedlemmar har också deltagit i sångfestivaler i USA och Kanada.

Efter att Lettland återfått sin självständighet var det en oförglömlig upplevelse för kören att 1990 delta i sångfestivalen i Riga, liksom i senare sångfestivaler där.

För att hedra Stockholms lettiska körs 70-årsjubileum gjordes den här videon med vackra minnen från Reiters tid 1945 till 2015.