Stokholmas latviešu koris

foto Dainis Caune

Mēs esam skanīgs un daudzveidīgs latviešu jauktais koris. Mēs lepni nesam latviešu kultūras vērtības tālāk pasaulē ar dažādu latviešu dziesmu izpildījumu. Starp mums daudz ir zviedru latviešu, kuru vecāki un vecvecāki atceļojuši uz Zviedriju bēgļu laikā, tāpēc koris un dziesma mūs vieno kopā, nesot, turot augstu un izkopjot latviešu valodu un latviešu tautastērpu. Ka arī mūsu korī aktīvi piedalās daži zviedri, kuriem interesē latviešu kultūra.