Stokholmas latviešu koris

Mēs esam skanīgs un daudzveidīgs latviešu jauktais koris. Mēs lepni nesam latviešu kultūras vērtības tālāk pasaulē ar dažādu latviešu dziesmu izpildījumu. Starp mums daudz ir  zviedru latviešu, kuru vecāki un vecvecāki atceļojuši uz Zviedriju bēgļu laikā, tāpēc koris un dziesma mūs vieno kopā, nesot, turot augstu un izkopjot latviešu valodu un latviešu tautastērpu. Mūsu korī aktīvi piedalās daži zviedri, kuriem interesē latviešu kultūra.

Stokholmas koris 11.-12. septembra meistarklasēs Igauņu namā Stokholmā. Foto: Andrejs Leimanis
Stokholmas koris 11.-12. septembra meistarklasēs Igauņu namā Stokholmā. Foto: Andrejs Leimanis
Stokholmas kora valde un diriģenti. No kreisās Ingrīda Leimane, Inga Strante, viesdiriģents Marks Opeskins, Vija Kalniņa, kora mākslinieciskā vadītāja Gaida Rulle, Astra Šakira, Dace Balode un Dženeta Vociša (nav klāt). Foto: Andrejs Leimanis

Stokholmas kora valde un diriģenti. No kreisās Ingrīda Leimane, Inga Strante, viesdiriģents Marks Opeskins, Vija Kalniņa, kora mākslinieciskā vadītāja Gaida Rulle, Astra Šakira, Dace Balode un Dženeta Vociša (nav klāt). Foto: Andrejs Leimanis

Previous
Next