Baltijas diena

Hersby hembygdsgård Lillhersbyvägen 1, Stockholm, Sollentuna

"Šogad mums ir prieks svinēt 30 gadus kopš Igaunijas, Latvijas un Lietuvas kā neatkarīgu valstu atjaunošanas delegācijas kopā ar Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas prezidentiem un vēstniekiem, kas ar savu klātbūtni godinās Baltijas dienu ."

Baltikumdagen

Hersby hembygdsgård Lillhersbyvägen 1, Stockholm, Sollentuna

"I år har vi glädjen att fira 30 år sedan återupprättandet av Estland, Lettland och Litauen som oberoende stater, av den delegation med talmännen och ambassadörerna från Estland, Lettland och Litauen samt Sverige som kommer att hedra Baltikumdagen med sin närvaro."

Jubilejas koncerts

Adolf Fredrik Holländargatan 16, Stockholm

Esi mīļi gaidīts svinēt kopā ar mums kora 76 gada jubileju!

Jubileumskonsert

Adolf Fredrik Holländargatan 16, Stockholm

Hjärtligt välkomna att fira körens 76-års jubileum!