Baltikumdagen

Hersby hembygdsgård Lillhersbyvägen 1, Stockholm, Sollentuna

"I år har vi glädjen att fira 30 år sedan återupprättandet av Estland, Lettland och Litauen som oberoende stater, av den delegation med talmännen och ambassadörerna från Estland, Lettland och Litauen samt Sverige som kommer att hedra Baltikumdagen med sin närvaro."

Jubileumskonsert

Adolf Fredrik Holländargatan 16, Stockholm

Hjärtligt välkomna att fira körens 76-års jubileum!