Vēsture / Historia

STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS

Stockholms lettiska kör

KORA VĒSTURE 

1944.gadā aizsākās Stokholmas latviešu kora vēsture, kad Teodors Reiters, kordiriģents, ar savu dēlu un pāris simtu latviešu bēgļu mēroja smago ceļu pāri Baltijas jūrai, nokļūstot Olemas nometnē. Reiters kora organizēšanu uzsāka drīz pēc ierašanās Stokholmā

 

1945.gada 22.maijā Stokholmā kopā sanāca 18 latvieši un varēja sākties Reitera atjaunotā kora pirmais mēģinājums.Jau augustā Skansenā skan kora pirmais koncerts.

 

Koris uzstājās ar koncertiem un ne tikai, jo koris nolēma rīkot arī garīgos koncertus.

1947.gads bija ļoti spraigs posms repertuāra apgūšanā un izdziedāšanā.Koris rīkoja turnejas Zviedrijā, Norvēģijā, un Dānijā.

 

1950.gada sākumā kora sastāvā jau bija 77 dziedātāji.1954.gadā, pēc kordiriģenta Reitera nāves, kori īsu brīdi vadīja dēls Leons. Vēlāk kora darbība turpinājās Arvīda Norīša vadībā, kurš ieradās uz mēģinājumiem no Vesterosas. Pēc Arvīda Norīša vadību pārņēma Andris Vītoliņš,un pēc viņa par kora diriģenti kļuva Gaida Rulle.

 

Kora darbība turpinās bez pārtraukuma jau teju 74 gadus. Koris ir piedalījies visos Eiropas latviešu dziesmu svētkos - Hamburgā, Hanoverē, Ķelnē, Londonā, Visbijā, Līdsā, Minsterē, Helsingborgā. Atsevišķi kora dziedātāji ir piedalījušies arī dziesmu svētkos Amerikā un Kanādā. 

 

1990.gadā, pēc Latvijas neatkarības atgūšanas, koris ar neaizmirstamu sajūsmu piedalījās Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos Rīgā, kā arī turpmākajos Dziesmu svētkos.

RENS HISTORIA

Stockholms lettiska körs historia går tillbaka till 1944, då dirigent Teodors Reiters med sin son och ett hundratal andra lettiska flyktingar flydde över Östersjön till Gotland. De hamnade sedan i flyktingläger i Ålem, nära Kalmar. När Reiters sedan bosatte sig i Stockholm fullföljde han planerna på att bilda en lettisk kör.

 

Den första körövningen hölls den 22 maj 1945 med 18 lettiska körsångare och därmed hade Reiters kör återuppstått. Redan i augusti hade kören sin första konsert på Skansen.

 

Kören fortsatte att ge konserter men framförde även andlig musik.

Under 1947 studerade kören in ett omfattande program och åkte på turné i Sverige, Norge och Danmark.

 

I början av 1950-talet bestod kören av 77 sångare. Efter Teodors Reiters död 1954 leddes kören under en kort tid av hans son Leons. Kören fortsatte sedan sin verksamhet under ledning av Arvids Norītis, som bodde i Västerås och åkte till körövningarna i Stockholm varje vecka. Efter Norītis tog Andris Vītoliņš vid och efter honom blev Gaida Rulle körens dirigent.

 

Kören har varit verksam i snart 74 år och har deltagit i samtliga Europeiska lettiska sångfestivaler – i Hamburg, Hannover, Köln, London, Visby, Leeds, Münster och Helsingborg. Många körmedlemmar har också deltagit i sångfestivaler i USA och Kanada.

 

Efter att Lettland återfått sin självständighet var det en oförglömlig upplevelse för kören att 1990 delta i sångfestivalen i Riga, liksom i senare sångfestivaler där.

Video

 

(LV) Uz kora 70 gadu jubileju, kas notika 2015. gadā, tika izveidots video ar vēsturiskām bildēm un skaņdarbu. / Video, audio & bilžu montāža: Inta Meiere

(SE) Till körens 70-årsjubileum som firades 2015, skapades en video med historiska bilder. 

Video- och fotomontage: Inta Meiere

 

Kontakti/ Kontakt

 

Email:

info@stokholmaskoris.se

 

Mājaslapas atbildīgā/ Hemsideansvarig:

Dzeneta Vocisa

dzeneta.vocisa@stokholmaskoris.se

STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS

© Copyright. All Rights Reserved.

Norises vieta

Kad : Katru pirmdienu

Cikos : 18.30 - 20.30

Kur : Slottsbacken 2C,

111 30 Stockholm

Somu baznīca

Mötesplats

När : Varje måndag

Tid : 18.30 - 20.30

Vart : Slottsbacken 2C,

111 30 Stockholm

Finska kyrkan