PAR MUMS / OM OSS

STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS

Stockholms lettiska kör

Par mums

 

“Stokholmas latviešu koris” jau vairāk nekā 70 gadus pulcē vienkopus dziedātājus, kopjot un uzturot latviešu kormūzikas tradīciju āpus Latvijas. Jauktais koris tiekās iknedēļas meģinājumos pirmdienās, plkst. 18.30-20.30 somu baznīcā Stokholmas vecpilsētā. Korī šobrīd aktīvi darbojas ap 70 dziedātāju, notiek iknedēļas mēģinājumi un koncerti dažādos latviešu kopienas un baltiešu sarīkojumos Zviedrijā, Latvijā un citviet. 

 

Koris ir daudzpusīgi iesaistījies Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanā. Pirmais Simtgades notikums bija kantātes "Dievs, Tava zeme deg!" atskaņošana 2017. gada 25. martā Stokholmā kopā ar Latvijas Universitātes absolventu kori "Jubilate" un diriģentu, profesoru Juri Kļaviņu. Pēcāk, 2017. gada jūnijā, koris piedalījās Eiropas latviešu Dziesmusvētkos Eslingenā, Vācijā. Savukārt aizvadītā gada oktobrī Stokholmā koris piedalījās Ziemeļeiropas Reģionālajos kultūras svētkos Latvijas Simtgades zīmē. 

 

Šogad koris jau uzstājies vairākos latviešu kopienas pasākumos Stokholmā. 2018. gada 26. maijā koris piedalījās Baltijas valstu 100 gadu jubilejai veltītā "Baltiešu dienas" sarīkojumā visas dienas garumā brīvdabas muzejā "Skansen" Stokholmā. Koris arī aktīvi bij gatavojies 2018. gada Vispārējiem Dziesmu un deju svētkiem, Pasaules latviešu dienas koncertiem jūlijā, kā arī 18. novembra svinīgajiem sarīkojumiem un koncertam Rīgā.

 

Om oss

 

Stockholms lettiska kör har i över 70 år varit en samlingspunkt för körsångare som tillsammans vårdar och upprätthåller den lettiska körmusiktraditionen utanför Lettland. Varje måndag träffas sångarna i denna blandade kör på körövning kl. 18.30-20.30 i Finska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Det är för närvarande ca 70 aktiva körsångare som är med. Kören sjunger på olika lettiska och baltiska evenemang i Sverige, Lettland och andra länder.

 

Kören har medverkat i flera olika evenemang för att högtidlighålla Lettlands 100-årsjubileum. Det första var kantaten ”Gud, din jord står i brand” (Dievs, Tava zeme deg) den 25 mars 2017 tillsammans med Lettlands universitets akademiska kör och dess dirigent professor Juris Kļaviņš. Senare under 2017 deltog kören i Europeiska lettiska sångfestivalen i Esslingen i Tyskland. Dessutom var Stockholms lettiska kör en av de lettiska körer som deltog i Nordeuropeiska regionala kulturfestivalen inom ramen för Lettlands 100-årsjubileum.

 

I år har kören medverkat i firandet av de baltiska staternas 100-årsjubileum under Baltikumdagen den 26 maj på Skansen. Kören deltog sedan i Lettiska sång- och dansfestivalen i Riga i juli samt i körkonserten inom ramen för konferensen “Letter i världen”. Kören deltog i det högtidliga firandet av Lettlands nationaldag i Riga den 18 november och i Stockholm den 10 november.

Mūsu diriģente

Kopš 2016. gada 18. janvāra, kora vadību uzņemas Sandra Leja Bojsten. Sandra savas mūzikas gaitas uzsāka Rojas bērnu mūzikas skolā. Tālāk turpināja studijas Ventspils mūzikas koledžā. Pēc koledžas beigšanas uzsāka darbu Rojas bērnu mūzikas skolā un dziedāja Tautas korī Roja, Jāņa Kivila vadībā. Paralēli darbam, uzsāka studijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā, pie prof. Arvīda Platpera.

 

Pēc Mūzikas akadēmijas absolvēšanas, 1998.gadā, Sandra pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā.

 

Vislielākais notikums kora vēsturē gan Sandrai kā vadītājai, gan korim, bija piedalīties 2018. gada Dziesmusvētkos Rīgā. Stokholmas latviešu

koris ieradās 70 cilvēku sastāvā.

 

Šobrīd, paralēli kora vadīšanai, Sandra Leja Bojsten strādā Nakas

mūzikas skolā, Stokholmā.

Vår dirigent

Sedan början av 2016 leds kören av Sandra Leja Bojsten. Sandra inledde sin musikaliska bana i Rojas kommunala musikskola. Sedan följde studier på musiklinjen i Ventspils folkhögskola. När Sandra avslutat de studierna började hon arbeta i kommunala musikskolan i Roja och sjöng i Rojas kör som leddes av Jānis Kivils. Parallellt med arbetet började Sandra studera på Jāzeps Vītols musikaliska akademi för professor Arvīds Platpers.

 

Under Sandras ledning har kören medverkat vid åtskilliga gudstjänster och årligen på Baltikumdagen.

 

En av de mest minnesvärda händelserna i körens historia, såväl för kören som för Sandra som körledare, var att delta i 2018 års sångfestival i Riga. Det var så många som 70 av körens sångare som deltog.

 

Sandras ordinarie yrkesutövning är arbetet som pianolärare i Nacka musikskola.

Laika gaitā kori vadījuši diriģenti:

 

Teodors Reiters,

Leons Reiters,

Arvīds Norītis,

Andris Vītoliņš,

Līga Puķīte,

Magdalēna Kalniņa,

Gaida Rulle

Kora valde 2018. gadā

 

Priekšsēde – Ingrīda Leimane

Mākslinieciskā vadītāja/diriģente – Sandra Leja Bojsten

Sekretāre – Inga Strante

Kasiere,biedrzine – Vija Kalniņa Skogum

Atbildīgā par informāciju,biedrzine,kora pārstāve ZLA – Rita Di Biaggio

Kora stiliste - Kristīne Lagzda Haapanen

Kora menedžeris - Daniels Ašnevics

Revidenti - Mārcis Štāls un Andris Rozenbachs

 

Tidigare körledare:

 

Teodors Reiters,

Leons Reiters,

Arvids Noritis,

Andris Vitolins,

Liga Pukite,

Magdalena Kalnina,

Gaida Rulle

Körens styrelse 2018

 

Ordförande – Ingrida Leimanis

Konstnärlig ledare/dirigent – Sandra Leja Bojsten

Sekreterare – Inga Strante

Kassör/medlemsansvarig – Vija Kalnina Skogum

Informationsansvarig/medlemsansvarig – Rita Di Biaggio

Körens stilist - Kristine Lagzda Haapanen

Körens meneger - Daniels Asnevics

Revisorer - Marcis Stals un Andris Rozenbachs

(LV) Mēs esam atvērti dziedāt gribošiem vīriešu balsu pārstāvjiem. Kā arī, ja esi soprāna vai alta balss pārstāve un vēlies dziedāt ar mums, vēlama ir kora vai solo dziesmas pieredze. Esi mīļi gaidīts/-a!

Raksti un dosim vēl vairāk informācijas par mums.

 

(SV) Just nu tar vi mycket gärna emot sångare som sjunger bas, baryton eller tenor. Om du är sopran eller alt, bör du också ha erfarenhet av sång /körsång.
Du är hjärtligt välkommen att skriva till oss så får du mer information. Kom och sjung med oss!

 

       SŪTI ZIŅU / MEJLA TILL OSS

 

 

 

(LV) Droši raksti mums, ja rodas kāds jautājums vai pārdomas.

(SV) Tveka inte att skriva till oss om du har några frågor eller funderingar.

info@stokholmaskoris.se

 
 
 
 

 

Kontakti/ Kontakt

 

Email:

info@stokholmaskoris.se

 

Mājaslapas atbildīgā/ Hemsideansvarig:

Dzeneta Vocisa

dzeneta.vocisa@stokholmaskoris.se

STOKHOLMAS LATVIEŠU KORIS

© Copyright. All Rights Reserved.

Norises vieta

Kad : Katru pirmdienu

Cikos : 18.00 - 20.00

Kur : Slottsbacken 2C,

111 30 Stockholm

Somu baznīca

Mötesplats

När : Varje måndag

Tid : 18.00 - 20.00

Vart : Slottsbacken 2C,

111 30 Stockholm

Finska kyrkan