PAR MUMS / OM OSS

Par mums

 

“Stokholmas latviešu koris” jau vairāk nekā 70 gadus pulcē vienkopus dziedātājus, kopjot un uzturot latviešu kormūzikas tradīciju āpus Latvijas. Jauktais koris tiekās iknedēļas meģinājumos pirmdienās, plkst. 18.30-20.30 somu baznīcā Stokholmas vecpilsētā. Korī šobrīd aktīvi darbojas ap 70 dziedātāju, notiek iknedēļas mēģinājumi un koncerti dažādos latviešu kopienas un baltiešu sarīkojumos Zviedrijā, Latvijā un citviet. 

 

Koris ir daudzpusīgi iesaistījies Latvijas valsts Simtgades atzīmēšanā. Pirmais Simtgades notikums bija kantātes "Dievs, Tava zeme deg!" atskaņošana 2017. gada 25. martā Stokholmā kopā ar Latvijas Universitātes absolventu kori "Jubilate" un diriģentu, profesoru Juri Kļaviņu. Pēcāk, 2017. gada jūnijā, koris piedalījās Eiropas latviešu Dziesmusvētkos Eslingenā, Vācijā. Vēl pie tam 2017.gada oktobrī Stokholmā koris piedalījās Ziemeļeiropas Reģionālajos kultūras svētkos Latvijas Simtgades zīmē. 


Pagājušā gada pārskats

Koris 2019. gadā ir uzstājies vairākos latviešu kopienas pasākumos Stokholmā un ne tikai. 2019. gada 13.-14.aprīlī koris sadziedājās ar jaukto kori "Lai Top!" (Ļaudona, Latvija, diriģenta Jāņa Trūpa vadībā). Dublinā, Īrijā 13.-16.jūnijam notika Eiropas latviešu kultūras svētki, kurā koris piedalījās lieluzvedumā Smithfield Square, svētku gājienā un ģenerālmēģinājumā. Kā arī Toronto, Kanādā 6.jūlijā norisinājās kopkora koncerts, XV Latviešu dziesmu un deju svētki, kur piedalījās dažas balsis no kora. Kā jau katru gadu koris dzied "Baltikumdagen" un svin Latvijas dzimšanas dienu Stokholmā ar koncertu. 18.novembrī notika gadskārtējais svētku dievkalpojums ar Stokholmas latViesu kora līdzdalību. 2019.gada 14.decembrī pirmo reizi koris svinēja kopā ar Stokholmas latviešu skoliņu Ziemassvētkus.  

 

Om oss

 

Stockholms lettiska kör har i över 70 år varit en samlingspunkt för körsångare som tillsammans vårdar och upprätthåller den lettiska körmusiktraditionen utanför Lettland. Varje måndag träffas sångarna i denna blandade kör på körövning kl. 18.30-20.30 i Finska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Det är för närvarande ca 70 aktiva körsångare som är med. Kören sjunger på olika lettiska och baltiska evenemang i Sverige, Lettland och andra länder.

 

Kören har medverkat i flera olika evenemang för att högtidlighålla Lettlands 100-årsjubileum. Det första var kantaten ”Gud, din jord står i brand” (Dievs, Tava zeme deg) den 25 mars 2017 tillsammans med Lettlands universitets akademiska kör och dess dirigent professor Juris Kļaviņš. Senare under 2017 deltog kören i Europeiska lettiska sångfestivalen i Esslingen i Tyskland. Dessutom var Stockholms lettiska kör en av de lettiska körer som deltog i Nordeuropeiska regionala kulturfestivalen inom ramen för Lettlands 100-årsjubileum.
Verksamhet under 2019

Kören medverkade med flera framträdanden i det lettiska föreningslivet i Stockholm och genomförde
också en sånghelg tillsammans med kören ”Lai Top” från Ļaudona i Lettland. Körens dirigent Jānis
Trūps arbetade med båda körerna under helgen. Stokholms lettiska kör medverkade sedan under 13-
16 juni i Europeiska lettiska kulturfestivalen i Dublin, Irland. Kören deltog i generalrepetitionen,
festtåget och avslutningskonserten på Smithfield Square. I juli hölls den 15:e Lettiska sång- och
dansfestivalen i Toronto, Kanada och några sångare från Stockholms kör deltog i festivalens
avslutningskonsert den 6 juli. Precis som tidigare år deltog kören i Baltikumdagen och medverkade i
programmet vid firandet av Lettlands nationaldag. Den 18 november högtidlighölls Lettland som
varje år med en gudstjänst, där kören framförde några sånger. Som avslutning på året anordnade
kören en julfest med körsång och allsång tilsammans med Stockholms lettiska skola.


Mūsu diriģente 2016 - 2020

Kopš 2016. gada 18. janvāra, kora vadību uzņemas Sandra Leja Bojsten. Sandra savas mūzikas gaitas uzsāka Rojas bērnu mūzikas skolā. Tālāk turpināja studijas Ventspils mūzikas koledžā. Pēc koledžas beigšanas uzsāka darbu Rojas bērnu mūzikas skolā un dziedāja Tautas korī Roja, Jāņa Kivila vadībā. Paralēli darbam, uzsāka studijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā, pie prof. Arvīda Platpera.

 

Pēc Mūzikas akadēmijas absolvēšanas, 1998.gadā, Sandra pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā.

 

Vislielākais notikums kora vēsturē gan Sandrai kā vadītājai, gan korim, bija piedalīties 2018. gada Dziesmusvētkos Rīgā. Stokholmas latviešu

koris ieradās 70 cilvēku sastāvā.

 

Paralēli kora vadīšanai, Sandra Leja Bojsten strādā Nakas mūzikas skolā, Stokholmā.

Vår dirigent 2016 - 2020

Sedan början av 2016 leds kören av Sandra Leja Bojsten. Sandra inledde sin musikaliska bana i Rojas kommunala musikskola. Sedan följde studier på musiklinjen i Ventspils folkhögskola. När Sandra avslutat de studierna började hon arbeta i kommunala musikskolan i Roja och sjöng i Rojas kör som leddes av Jānis Kivils. Parallellt med arbetet började Sandra studera på Jāzeps Vītols musikaliska akademi för professor Arvīds Platpers.

 

Under Sandras ledning har kören medverkat vid åtskilliga gudstjänster och årligen på Baltikumdagen.

 

En av de mest minnesvärda händelserna i körens historia, såväl för kören som för Sandra som körledare, var att delta i 2018 års sångfestival i Riga. Det var så många som 70 av körens sångare som deltog.

 

Sandras ordinarie yrkesutövning är arbetet som pianolärare i Nacka musikskola.

Laika gaitā kori vadījuši diriģenti:

 

Teodors Reiters,

Leons Reiters,

Arvīds Norītis,

Andris Vītoliņš,

Līga Puķīte,

Magdalēna Kalniņa,

Gaida Rulle

Kora valde 2021. gadā

 

Priekšsēde – Ingrīda Leimane

Mākslinieciskā vadītāja/diriģente – Gaida Rulle

Sekretāre – Inga Strante

Kasiere,biedrzine – Vija Kalniņa Skogum

Kasiera palīgs - Astra Shakir

Atbildīgā par informāciju,biedrzine,kora pārstāve ZLA – Dace Balode

Komunikācija - Dženeta Vociša

Revidenti - Mārcis Štāls un Andris Rozenbachs

 

Tidigare körledare:

 

Teodors Reiters,

Leons Reiters,

Arvids Noritis,

Andris Vitolins,

Liga Pukite,

Magdalena Kalnina,

Gaida Rulle

Körens styrelse 2021

 

Ordförande – Ingrida Leimanis

Konstnärlig ledare/dirigent – Gaida Rulle

Sekreterare – Inga Strante

Kassör/medlemsansvarig – Vija Kalnina Skogum

Kassörs medhjälpare - Astra Shakir

Informationsansvarig/medlemsansvarig – Dace Balode

Komunikation - Dzeneta Vocisa

Revisorer - Marcis Stals un Andris Rozenbachs

(LV) Mēs esam atvērti dziedāt gribošiem vīriešu balsu pārstāvjiem. Kā arī, ja esi soprāna vai alta balss pārstāve un vēlies dziedāt ar mums, vēlama ir kora vai solo dziesmas pieredze. Esi mīļi gaidīts/-a!

Raksti un dosim vēl vairāk informācijas par mums.

 *   *   *   *

(SV) Just nu tar vi mycket gärna emot sångare som sjunger bas, baryton eller tenor. Om du är sopran eller alt, bör du också ha erfarenhet av sång /körsång.
Du är hjärtligt välkommen att skriva till oss så får du mer information. Kom och sjung med oss!

 

       SŪTI ZIŅU / MEJLA TILL OSS

 

 

 

(LV) Droši raksti mums, ja rodas kāds jautājums vai pārdomas.

(SV) Tveka inte att skriva till oss om du har några frågor eller funderingar.

info@stokholmaskoris.se